Yayınlar

 

Yayınlar

2013

1.     Eke R, Senturk A,"Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations", 2013, Applied Energy 109, 154-162 - 2013

2.    Dönmez A, Bayhan H, Özden Ş, Zabierowski P, Barreau N,”Farklı bakır oranlarına sahip CIGSe tabanlı heteroeklem güneş pilleri için CV profilleri ve Kimerling Model” Yoğun Madde Fiziği izmir Toplantısı, P01, 2013

3.     Mamuk AE, Kavasoğlu N,  Kavasoğlu AS,” p-Si/Ag Schottky Yapılarda Tavlamanın Diyot Faktörü Üzerine Etkisi”  Yoğun Madde Fiziği izmir Toplantısı, P04, 2013

4.     Akın D, Aşkın F, Aydın N, Oylumluoğlu G, “İki Boyutlu Electron Gazına Dik Yöndeki Potansiyelin Kendinden Tutarlı Sayısal Hesaplama Yöntemiyle İncelenmesi” Yoğun Madde Fiziği izmir Toplantısı, P10, 2013

5.    Akın D, Koçak Ç, Oylumluoğlu G, “Silisyum pn Eklemden Difüzyon Akımına Farklı Açılarda Uygulanan Manyetik Alanın Teorik Modellenmesi” Yoğun Madde Fiziği izmir Toplantısı, P15, 2013

6.    Bayhan H, Bayhan M, “n-ZnO/n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 Güneş Pilinde Aydınlatmanın Akım  İletim Mekanizmasına Olan Etkisinin İncelenmesi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P17, 2013

7.    Bayhan H, Bayhan M, “Debye & Einsteın Katı-Elektrolit Sistemlerinde Dielektrik Relaksiyon Komplex Kapasitansın Nyquist & Bode Grafikleri” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P22, 2013

7.     Kavasoğlu N, Kavasoğlu AS, “Grafen/GaN Aygıtın Elektronik Performansının İncelenmesi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P23, 2013

8.    Birgi Ö, Kodolbaş AO, Kangı R, Yılmaz O, Kavasoğlu AS, “Nicollian-Goetzberger modeli kullanılarak a-Si:H/c-Si heteroeklem aygıt yapısında iki boyutlu arayüzey durum yoğunluğunun deneysel olarak tayin edilmesi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P25, 2013

9.       Şentürk A, Eke R, “Fotovoltaik Modüllerde Performans Parametrelerinin Sıcaklığa Bağımlılığı Ve Sıcaklık Katsayıları” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P27, 2013

10.   Özden Ş, Bayhan H, Major J, Bayhan M, Dönmez A Durose K, “CdTe/CdS Güneş Pillerinde CdCl2 İşleminin Karanlık Akım İletim Mekanizması Üzerine Olan Etkisi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P31, 2013

11.   Gültekin , Kavasoğlu AS,”Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Akımda Çalıştırılan Diyotların Elektronik  Özelliklerinin İzlenmesi” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P36, 2013

12.   Metin B, Kavasoğlu N, Kavasoğlu AS,”Au/n-GaN Aygıt Yapılarındaki Yanal Homejensizlikler için Simülasyon Modeli” Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P37, 2013

13.  Eke R., Demircan H.,"Performance analysis of a multi crystalline Si photovoltaic module under Mugla climatic conditions in Turkey",  Energy Conversion and Management, 65, 580-586 - 2013

14.  G. Sarioglu, R. Eke, “Partially Shaded Characterization Effect on Two Different Single Crystalline Photovoltaic Modules with Bypass Diode”, JOAM, 1-2, 4-9, 2013

2012

1.      Eke R, Oktik S, Seasonal Variation of Internal Parameters of Amorphous Silicon   (a-Si) Thin Film Photovoltaic Modules, International     Journal Of Renewable Energy Research-IJRER,  2012, Vol 2 (4):549-555

2.      G.Sarıoğlu, R.Eke, Çok Kristalli Silisyum (mc-Si) Bir Fotovoltaik Modülün Kısmi Gölgelenme Altında Parametrelerinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Dergisi, 2012, 123-140.

3.      G. Sarioglu, R. Eke, “Partially Shaded Characterization Effect on Two Different Single Crystalline Photovoltaic Modules with Bypass Diode”, SolarTR-2, November 7-9, 2012,  Antalya, Turkey.

4.      Bengül METİN, Neşe KAVAŞOGLU, A. Sertap KAVASOGLU "Simulation model for lateral inhomogeneity of Au/n-GaN solar cell" SOLARTR-2 Solar Electricity Conference & Exhibition Antalya 7-9 November 2012, p 85.

5.      Sertap KAVASOĞLU, Nese KAVASOĞLU "Simulation for electrical properties of Graphene/SiO2/GaN device structure"SOLARTR-2 Solar Electricity Conference & Exhibition Antalya 7-9 November 2012, p92.

6.      Nese Kavasoğlu, Atilla Eren Mamuk, Murat Kabakci, Abdulkadir Sertap Kavasoglu
"Determination of electronic parameters of Ag/SnO2/p-Si/Ag structures".
SOLARTR-2 Solar Electricity Conference & Exhibition Antalya 7-9 November 2012, p114.

7.      R. Eke, A. Senturk, S. Oktik, “Electricity Yield of Grid Connected Photovoltaic Systems Installed At Mugla Sitki Kocman University”, SolarTR-2, November 7-9, 2012,  Antalya, Turkey.

8.      A. Sertap Kavasoglu, Nese Kavasoglu,  "Electrical properties of Graphene/GaN structure" 17th International on Condensed Matter Physics (17th School ISCMP)
Varna- Bulgaria, September 2nd - September 7th, 2012

9.      Nese Kavasoglu, A. Sertap Kavasoglu, B. Metin.  "Tunneling Energy Fluctuating Effect on the Efficiency of Au/n-GaN Device"  17th International on Condensed Matter Physics (17th School ISCMP) Varna- Bulgaria, September 2nd - September 7th, 2012

10.    Bengul Metin, Nese Kavasoglu, A. Sertap Kavasoglu.  "Simulation model for spatial inhomogeinity of Au/n-GaN device structure".  17th International on Condensed Matter Physics (17th School ISCMP) Varna- Bulgaria, September 2nd - September 7th, 2012

11.    R. Eke A. Senturk, Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system, Solar EnergyVolume 86, Issue 9September 2012Pages 2665-2672

12.    H. Bayhan and M. Bayhan, Effect of Illumination Intensity on Device Parameters of an Efficient n-ZnO/n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 Solar Cell, TFD-2012 Türk Fizik Derneği 28. Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Bodrum/MUĞLA.

13.    M. Bayhan, E. Karaman, H. Bayhan, B. Kocakır, A Basic Model of Dielectric Relaxation: Debye and Einstein equişvalent Circuits. TFD-2012 Türk Fizik Derneği 28. Fizik Kongresi, 5-8 Eylül 2012, Bodrum/MUĞLA.

14.    G. Sarioglu, R. Eke, Bypass diode effect on the performance of a multi-crystalline silicon photovoltaic module, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey,  402-412.

15.    R. Eke, A. Senturk, G. Sarioglu, S. Oktik, Decrease in performance ratio (PR) of the first BIPV system of Turkey after 103 months of operation, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey,  1085-1098.

16.    R. Eke, A.S. Kavasoğlu, N. Kavasoğlu, 2012, Design and implementation of a low-cost multi-channel temperature measurement system for photovoltaic modules, MeasurementVolume 45, Issue 6July 2012Pages 1499-1509

17.    Adem Dönmez and Habibe Bayhan, "Conduction mechanism of an infrared emitting diode: impedance spectroscopy and current – voltage analysis", Semiconductors, 46 (2012) 251-256.

18.    Özcan Birgi, A. Sertap Kavasoğlu, Neşe Kavasoğlu, Işıl Gültekin
"a-Si:H(n)/c-Si(p) Heteroeklem Güneş Gözesinin I-V-T Karakteristiği".
III.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi,UGHEK 14-15 Haziran 2012,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.P12.

19.    A.Şentürk, R. Eke “Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemlerde Performans Analizi ve Performans Analizinin 25.6kWp Gücündeki Çatıya Entegre Fotovoltaik Sisteme Uygulanması” 25-27 Nisan 2012, ADIM Fizik Günleri II, Denizli, s61.

20.    G. Sarıoğlu, R. Eke “mc-Si bir Fotovoltaik Modülün Kısmi Gölgelenme Altında Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi” 25-27 Nisan 2012, ADIM Fizik Günleri II, Denizli, s130.

21.    H. Bayhan ve M Bayhan, Possible implications of negative capacitance observed at forward biass in ZnO/n-CdS/Cu(In,Ga)Se2 solar cells. Adım Fizik Günleri-2012, 25-27 Nisan 2012, Denizli.

22.    Ş. Özden ve H. Bayhan, CdS/CdS Güneş pilleri. Adım Fizik Günleri–2012, 25–27 Nisan 2012, Denizli.

23.    G. Sarıoğlu, R. Eke “Güneş Gözelerinde Kısmi Gölgelenme altında Sıcak Nokta Oluşumu” 6 Nisan 2012, YMF İzmir Toplantısı, İYTE, İzmir, s 51.

24.    Emre Karaman, Murat Bayhan ve Habibe Bayhan, A basic model of dielectric relaxation Debye equivalent circuit, Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, İYTE, 6 Nisan 2012.

25.    Atilla Eren Mamuk, Murat Kabakçı, Duygu Akın, Çağdaş Koçak, Özcan Birgi, Neşe Kavasoğlu "SnO2/p-Si yapıların Elektronik aygıt parametrelerinin
belirlenmesi", Yoğun Madde Fiziği, İzmir Toplantısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 6 Nisan 2012,P09,sayfa 30.

26.    Özcan Birgi, A. Sertap Kavasoğlu, Neşe Kavasoğlu, "a-Si(n)/c-Si(p) Heteroeklem Yapısının 3 Boyutlu Tuzak Durum Yoğunluğunun Modüle Foto-Admittans Tekniği ile Tayin Edilmesi". Yoğun Madde Fiziği – İzmir Toplantısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 6 Nisan 2012,P56, sayfa 77.

 

2011

 

 1. Adem DÖNMEZ and Habibe BAYHAN, Determination of ac parameters of an infrared emitting diode at different temperatures, Semiconductors, In Press, Accepted Manuscript
 2. H. Bayhan, M. Bayhan, A simple approach to determine the solar cell diode ideality factor under illumination, Solar Energy, Volume 85, Issue 5, May 2011, Pages 769-775
 3. A. Sertap Kavasoglu, Ozcan Birgi, Nese Kavasoglu, Gorkem Oylumluoglu, A. Osman Kodolbas, Rıfat Kangi, Okan Yılmaz, Electrical characterization of a-Si:H(n)/c-Si(p) structure”, Journal of Alloys and Compounds, In Press, Accepted Manuscript, Available online 22 July 2011
 4. A. Sertap Kavasoglu, Nese Kavasoglu, Gorkem Oylumluoglu, Electrical characterization of Au/Pd/n-GaN/Pd/Au device structure in the radio frequency range by simulation study”, Synthetic Metals, Volume 161, Issues 13-14, July 2011, Pages 1434-1440
 5. Nese Kavasoglu, A. Sertap Kavasoglu, Ozcan Birgi, Intensity modulated short circuit current spectroscopy for solar cells”, Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 95, Issue 2, February 2011, Pages 727-730.
 6. Osman Pakma, Cem Tozlu, Nese Kavasoglu, A. Sertap Kavasoglu and Sadan Ozden, I–V–T analysing an inhomogeneous Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure with a double Gaussian distribution of barrier heights, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2011, Volume 58, Number 1, Pages 244-250
 7. R. Eke, A. Senturk, S.Oktik,First Results Of The Double-Axis Sun Tracking PV System From Turkey,Proceedings of 26th EUPVSEC Hamburg,5-9 September 2011
 8. Proceedings of 28th Turkisn Physical Societies Congress, 5-9 September 2011, Bodrum, Mugla, Turkey
 9. Rob Treharne, Murat Bayhan David Lane, Duygu Akın, Ken Durose, Leon Bowen and Görkem Oylumluoğlu Optical Dispersion Parameters for Sputtered CdTe Thin Films at Photon Energies Below 1.5 eV.
 10. Rustu Eke, Ali Senturk and  Sener Oktik, Internal parameters of a single junction a-Si PV module and the two year performance analysis of the first vertically oriented BIPV system.
 11. Gencer Sarioglu and Rustu Eke,Partially shaded pv module characterization and bypass diode effect
 12. Özcan Birgi, Işıl Gültekin, A. Sertap Kavasoglu,Fabrication and electrical characterization of Cu/CuxO cat's-whisker contact.
 13. A. Sertap Kavasoglu, Ozcan Birgi, Nese Kavasoglu, Gorkem Oylumluoglu, A. Osman Kodolbas, Rıfat Kangi, Okan Yılmaz, Investigation of a-Si:H/c-Si device structure by I-V-T and admittance measurement.
 14. H.Bayhan, M. Bayhan, K. Durose and  Ş. Özden, Impedance spectroscopy of A n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2   solar cell emphasizing negative capacitance effect.
 15. Neşe Kavasoğlu, Özgül Haklı Birel, A. Sertap Kavasoğlu, Görkem Oylumluoğlu, Atilla Eren Mamuk, Haluk Dinçalp,Analysis of current voltage characteristics of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device in wide temperature range
 16. Neşe Kavasoğlu, Özgül Haklı Birel, A. Sertap Kavasoğlu, Görkem Oylumluoğlu, Murat Kabakçı, Haluk Dinçalp, Interface state analysis of Al/diazo compound containing polyoxy chain/p-Si device
 17. Bengül Metin, Neşe Kavasoğlu, A. Sertap Kavasoğlu and Görkem Oylumluoğlu, Two Dimensional (2D) Modeling of Thin Film Solar Cells
 18. Duygu Akin, Gorkem Oylumluoglu, Nese Kavasoglu and A.Sertap Kavasoglu, The Effect of Magnetic Field on pn Junctions Current Transport Mechanism
 19. Adem Donmez, H.Bayhan, P. ZABIEROWSKI, K. STANKIEWICZ* F. COUZINIE-DEVY and  N.  BARREAU, DLTS Measurements on CIGS solar cells in different metastables
 20. Çağdaş Koçak,  Gorkem Oylumluoglu, Nese Kavasoglu and A.Sertap Kavasoglu, Room temperature I–V behavior of heterojunction blue led under magnetic field
 21. Selman Miroglu, Uguru Erkaslan, Gorkem Oylumluoglu ve Afif Sıddıki, Bilayer heteroyapıların potansiyel profilinin sıcaklık ve diğer parametrelere bağlı durumlarının simülasyonu

2010

 1. Cem Tozlu, Sule Erten-Ela, Siddik Icli, "Photoresponsive n-channel organic field effect transistor based on naphthalene bis-benzimidazole with divinyltetramethyl disiloxane-bis (benzo-cyclobutene) gate insulator", Sensors and Actuators A: PhysicalVolume 161, Issues 1-2June 2010Pages 46-52
 2. Ceylan Zafer, Burak Gultekin, Cihan Ozsoy, Cem Tozlu, Banu Aydin, Siddik Icli, "Carbazole-based organic dye sensitizers for efficient molecular photovoltaics"Solar Energy Materials and Solar CellsVolume 94, Issue 4,April 2010Pages 655-661
 3. Kavasoglu AS, Yakuphanoglu F, Kavasoglu N, et al.”The analysis of the charge transport mechanism of n-Si/MEH-PPV device structure using forward bias I-V-T characteristics” JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   Volume: 492   Issue: 1-2   Pages: 421-426  MAR 4 2010
 4. Kavasoglu AS, Kavasoglu N, Kodolbas AO, et al. “Negative capacitance peculiarities in a-Si:H/c-Si rectifier structure” MICROELECTRONIC ENGINEERING   Volume: 87   Issue: 2   Pages: 108-116 , FEB 2010
 5. Gunes M, Yavas MED, Klomfass J, et al. “The effects of native and light induced defects on optoelectronic properties of hydrogenated amorphous silicon-germanium (a-SiGe:H) alloy thin films” JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   Volume: 21   Issue: 2   Pages: 153-159,FEB 2010
 6. S. Oktik, Current Status and Prospects of Photovoltaic Power Gerneration in Turkey IEA PVPS Workshop at PVSEC-19, Jeju, Korea,2010
 7. S. Oktik, Fotovoltaik Güç Sektörü ve Asya Kaplanları, EIF 2010 International Energy Congress – Renewable Energy and Energy Efficiency,Sheraton Hotel & Convention Center – Ankara / TURKIY
 8. Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Olaf Fleck, Sener OKTIK, “The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems With Electronic Control And Photosensors In Turkey” 25th EUPVSEC, Valencia, 6-10 September 2010.
 9. Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, “Performance Results Of The First BIPV System Of Turkey After 7 Years Of Operation” Valencia, 6-10 September 2010.
 10. Rustu EKE, Sadan OZDEN, Sener OKTIK, “Outdoor Performance Of Two PV Systems With Different Crystalline Silicon PV Modules After 5 Years Of Operation” Valencia, 6-10 September 2010.
 11. Rustu EKE, Sadan OZDEN, Ali SENTURK, Sener OKTIK, “Photovoltaic Applications at Muğla University”, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1, Ankara, April 29-30 2010 ve ICCEU-2010, 10th International conference on combustion and energy utilisation, 4-8 May 2010 Muğla.
 12. Rustu EKE, Sadan Ozden,  Sener OKTIK,  “Analyzing performances of 10.24kWp vertically oriented single junction a-Si BIPV systems”, First Turkish Solar Energy Conference and Exhibition, SOLAR TR-1, Ankara, April 29-30 2010.
 13. R.Eke, Ş. Özden, A. .Şentürk, Ş.Oktik, “Dış Ortam Fotovoltaik Modül Test Sistemi Ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Modülün Performans İncelemesi” ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar.
 14. Ş. Özden, R.Eke, A. .Şentürk, S. Şık, Ş.Oktik “Bina Yüzeyine Entegre 40,3kWp Gücündeki Fotovoltaik Güç Sisteminin Bağlı Bulunduğu Bina Grubunun Elektrik Enerjisi Ve Güç İhtiyacına Katkısı” ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar.
 15. G. Sarıoğlu, R.Eke, Ş. Özden, A. .Şentürk, Ş.Oktik,”Güneş Gözelerinde Gölgelenme Etkisi” 27. Uluslararsı Fizik Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul

2009

1. 1.Ş. Özden, R. Eke, Ş. Oktik, "Small PV Applications at Muğla University", Small PV Applications Symposium, 25-26 May 2009,Ulm, Germany.

2.A. Sertap Kavasoglu, Cem Tozlu, Osman Pakma, Nese Kavasoglu, Sadan Ozden, Bengul Metin, Ozcan Birgi and Sener Oktik, "Investigation of temperature depended DC current transport mechanism on Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si device", Journal of Physics D: Applied Physics, Volume 42, (2009)

3.A. Sertap Kavasoglu, Nese Kavasoglu, A. Osman Kodolbas, Ozcan Birgi, Ozcan Oktu, Sener Oktik, "Negative capacitance peculiarities in a-Si:H/c-Si rectifier structure", Microelectronic Engineering, 2009.06.001

4.Nese Kavasoglu, Cem Tozlu, Osman Pakma, A. Sertap Kavasoglu, Sadan Ozden, Bengul Metin, Ozcan Birgi, Sener Oktik "Room-temperature interface state analysis of Au/Poly(4-vinyl phenol)/p-Si structure", Synthetic Metals, 2009, 06, 015
5.A. Sertap Kavasoğlu, Nese Kavasoglu, Sener Oktik, "The circuit point of view of the temperature dependent open circuit voltage decay of the solar cell", Solar Energy, 2009, 03, 009

6.6. A. Sertap Kavasoglu, Nese Kavasoglu, Sener Oktik, "Photocapacitance Study at p-i-n Photodiode by Numerical C-V Integration", Solid-State Electronics, Volume 53, Issue 2, February 2009, Pages 241-245

7.N. Kavasoglu, A.S. Kavasoglu, O. Pakma, S. Oktik, “Intensity Modulated Photocurrent Spectroscopy for Porous Si and Cu (Inx,Ga1-x) Se2 Solar Cells”, Proceedings of 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

8.A.S. Kavasoglu, N. Kavasoglu, O. Pakma, S. Oktik, “Energy Barrier Calculations for p-i-n Solar Cells in Darkness and Under Illumination Using a Computer Algorithm Developed at Mugla University”, Proceedings of 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

9.O. Pakma, A.S. Kavasoglu, N. Kavasoglu, S. Oktik, “Current Voltage Analyses for Cu(In,Ga)(S,Se)2 Based Solar Cell” by a New Approach, Proceedings of 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

10.S. Oktik, M.E. Ozsan, Back-Contact, “Behaviour for Electrodeposited CdTe Solar Cells”, Proceedings of 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

11.S. Oktik, O. Fleck, R. Eke, S.Ozden “kWh/kWp Energy Yield Comparisons Of Single And Triple Junction  Amorphous Silicon Modules At Facade Applications” 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.  

12.M.Güneş, R.E.Johanson, S.O.Kasap, F.Fınger, A.Lambertz, The Effect Of Aging On The Dark Conductivity And 1/F Noise İn Hydrogenated Microcrystalline Silicon Thin Films, 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

13.E.Turan, G.Yılmaz, M.Güneş, Staebler-Wronski Effect İn Undoped Hydrogenated Amorphous Silicon-Germanium Alloy Thin Films Investigated By Temperature Dependent Photoconductivity, 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

14.G.Yılmaz, E.Turan, M.Güneş, Instability Effects İn Dark And Photoconductivity Of Undoped Hydrogenated Microcrystalline Silicon Thin Films For Large Area Solar Cells, 24th EUPVSEC, Hamburg,21-25 September 2009.

15.E.Turan, G.Yılmaz, M.Güneş, Investigation Of  Light Induced Degradation İn Hydrogenated Amorphous Silicon-Germanium Alloy Thin Films Using Temperature Dependent Photoconductivity, (ICAN 23) 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, 23-28 August 2009, Netherlnds.

16.G.Yılmaz, E.Turan, M.Güneş, V.Smırnov, F.Fınger, R.Bruggemann, Instability Effects İn Hydrogenated Microcrystalline Silicon Thin Films, (ICAN 23) 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors, 23-28 August 2009, Netherlands.
 

17.S.Oktik "Rising Opportunities for Photovoltaic Power Systems in TURKEY", 19th  International  Photovoltaic Science  and Engineering  Conference and  Exhibition, 9-13  November 2009, Korea. 
 

2008

1.  R. Eke, Ş. Özden, Ş. Oktik, Power Gain In Photovoltaic Modules Using Mirrors, TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

 2. R. Eke, Ş. Özden, Ş. Oktik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binasinda Türkiye’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üreten “Binaya Entegre İlk Fotovoltaik (PV) Cephe Kaplama” Uygulaması", TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

3.  A. Kalay, R. Eke, Ş. Oktik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan 15 kWp Kurulu Güce Sahip Fotovoltaik (PV) Sistemin Güç Kalitesinin İncelenmesi ve Şebeke Karakteristikleri İle Karşılaştırılması, TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

4.  A.Sertap Kavasoğlu N. Kavasoglu, Y.  Yangın, Capacitance-Voltage Measurement Technique Based On A Frequency Counter And a Microcontroller TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

5.  N. Kavasoglu, A.Sertap Kavasoğlu, Ö. Isler, Ş.Oktik, Investigation Of Temperature Dependent Open-Circuit Voltage Decay At Novel Si Solar Cell TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

6.  Ö. Birgi, A. Dönmez, H. Bayhan, Impedance Spectroscopy Of Some Typical Circuits, TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

7. C. Tozlu, S. Erten Ela, Th. B. Singh, N.S. Sarıçiftçi, S. İçli, Ş. Oktik, Polimer Dielektrik Etkili N-Kanal Naftalen Bis Benzimidazol Organik İnce Film Transistör,  TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye.

8. Ş. Oktik, Photovoltaic Systems at Muğla University Campus, The 2nd Conference on Sustainable Energy, CSE, 3-5 of July 2008, Braşov, Romania.

9. Ş. Oktik, ENERGY,PHOTOVOLTAIC & TÜRKİYE, NANOMAT 2008, Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Aplications, 24-25 April 2008, METU, Ankara, TURKEY.

10. R.Eke, Ş. Oktik, Fotovoltaik Sistemlerin Bodrum’da Uygulanabilirliği, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği, 6-9 Mart 2008, Bodrum .

2007

1. S. Oktik, “Update on National PV Programmes, Türkiye”, EUPVTP 6th  MG Meeting, Muğla, 1-2 Oct. 2007.

2. R.Eke, S. Oktik, “Comparison Of 18 Month kWh/kWp Energy Output Of Four Photovoltaic Systems With Four Different Module Technologies”,  Proceedings of 22nd EUPVSEC, Milan, 2007.

3. S. Oktik, R. Eke, C. Suda, The Three Years Performance Analysis Of Building Integrated Pv System At Muğla University Campus In Turkey ,Proceedings of 22nd EUPVSEC, Milan, 2007.

4. R. Eke, A. S. Kavasoğlu, N. Kavasoğlu, C. Suda,  S. Oktik, “Low-Cost Multi-Channel Temperature Measurement System: Its Applications To Photovoltaic Systems”, TFD24, Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya, Türkiye.

5. Ş. Oktik,  “Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Megavattan Gigavata Doğru”, TFD24, Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya, Türkiye.

6. R.Eke, S. Oktik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi’ndeki Amorf Silisyum ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Güç Sistemlerinin 18 Aylık Enerji Üretimlerinin Karşılaştırılması, III. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 8,9,10 Haziran 2007, Mersin

7. R.Eke, S. Oktik,  Muğla İklim Koşullarında AS1206 Tek Kristal Silisyum (m-Si) Fotovoltaik Modülün Seri ve Paralel Direnç Değerlerinin Mevsimsel Olarak Değişimi, Journal of Arts and Sciences, Çankaya Üniversitesi, Sayı 7, Mayıs 2007.

8. S. Oktik, Photovoltaics in Turkey, “Muğla University Applications” Second Photovoltaic Mediterranean Conference, 19-20 April 2007, Athens, Greece

9. H. Bayhan, A. S. Kavasoglu, Exact Analytical Solution of the Diode Ideality Factor of a pn Junction Device Using Lambert W-function Model, Turkisch Journal of Physics, 31, (2007), 7-10.

    

2006

1. R. Eke, Ş. Oktik, M. Çolak, 2006, Seasonal Variations in The Outdoor Performance Of Four Photovoltaic Arrays With Different Types of Modules, 21st EUPVSEC, 4-8 September, Dresden, Germany, 2542-2545pp.

2. Ş. Oktik, 2006, Fotovoltaik Dönüşümün Elektrik Enerjisi üretimindeki Yeri, I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran, Eskişehir, Türkiye.

3. R. Eke, Ş. Oktik, M. Çolak, 2006, İşletme Koşullarında Güneş Pili Parametrelerinin Belirlenmesi, I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran, Eskişehir, Türkiye, 104-109.

4. V. Şimşek, Ş. Oktik, K. Cankoçak, 2006, Isınımının 200-1100 nm Arasında Spektral Analizi Yoluyla Mugla Atmosferinde NO2, SO2 Ve Ozon Gazlarının Miktarlarının Belirlenmesi, I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran, Eskişehir, Türkiye, 242-247.

5. C. Tozlu, Ş. Oktik, 2006, Bina Entegreli Fotovoltaik Güç Sisteminin Çevre Koşulları Altındaki Performansı, I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran, Eskişehir, Türkiye.

2005

1. R.Eke, K.Ulgen, Şebekeye Bağlı 33 kW’lık Fotovoltaik Güç Santralinin Tasarımı ve Uygulaması, Muğla, 13–16 Eylül 2005.

2. Cem Tozlu, Ş.Oktik, C. Suda, 25,6 kWp Bina Entegreli Fotovoltaik Güç Sisteminin Çevre Koşulları Altındaki İki Yıllık Performansı, 2005 Dünya Fizik Yılı-Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13-16 Eylül 2005.

3. Volkan Şimşek, Ş.Oktik, K.Cankoçak, Güneş Işınımının 200-1100 nm Arasında Spektral Analizi Yoluyla Muğla Atmosferinde No2, So2 Ve Ozon Gazlarının Miktarlarının Belirlenmesi, 2005 Dünya Fizik Yılı-Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13-16 Eylül 2005.

4. Ali Bekmezci, Ş.Oktik, B.Öner, Muğla’daki Termik Santrallerin Bacalarından Çıkan Gaz Ve Partiküllerin Dağılımının Modellenmesi, 2005 Dünya Fizik Yılı-Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, 13-16 Eylül 2005.

5. R.Eke, Ş. Oktik, Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretmek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesindeki Uygulamalar, Tesisat, Ağustos 2005.

6. R.Eke, Ş. Oktik, Fotovoltaik Gerçek Bir Güç Kaynağı mıdır? IV. Yenilenebilir Enerjiler Sanayi Sergisi ve Sempozyumu, 9-10 Haziran 2005, İzmir.

7. Ş.Oktik, Laboratuardan Üretime Fotovoltaik Teknolojileri, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin.

8. R. Eke, O. Kara, K. Ulgen, 2005, Optimization of a Wind/PV Hybrid Power Generation System, International Journal of Green Energy, 2: 57-63.

9. Ş. Oktik, C. Tozlu, R. Eke, M. Eltez, A. Cetin, Güneş Enerjisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi Uygulamaları, 24. Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri, 17-18 Şubat, Ankara, 2005.

2004

1. A. Hepbasli, K. Ulgen, R. Eke, Solar  Energy Applications in Turkey, Energy Sources, V 26, No 6 / Mayıs 2004,  551-561.

2. S. Oktik, O. Tuzun, Sergey Svechnikov, Petro Smertenko, Larysa Fenenko, V. Lashkaryov, Ukraine, Nikolay Guba, Ludmila Grebinskaja, Donor-Acceptor Intraction In Organic Polymer Nanocomposıte Films With Oxide Of transition metals V2O5, E-MRS Spring Meeting 2004, May 24-28, 2004.

2003

1. Ş. Oktik, Fotovoltaik Güç Üretiminde Yeni Ufuklar ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki Uygulamalar, I. Ege Enerji Sempozyumu, 23 Mayıs 2003, Denizli.

2. M. Bayhan, C. Tozlu, Tükenmez Enerji Kaynağı Güneş ve Fotovoltaik Güç Sistemleri, 5 Haziran 2003.

3. R.Eke, K.Ulgen, O. Kara, Optimization Of A Wind/ PV Hybrid System For Solar Energy Institute In Izmir, Turkey, Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium 13-17 July 2003, Izmir, Turkey

2002

1. S. Oktik, O. Pakma, U. Rau, M. Turcu, H. W. Schock, Effects of Stoichiometry on Electronic  Properties  of CuIn(S,Se)2 Based Heterojunctions Solar Cells, EMRS 2002  Strasbourg  May 2002.

2. Ş. Oktik, Gökyüzünden Yeryüzüne Fotovoltaik Güç Üretimi, 2 Mayıs 2002.

2001

1. Ş. Oktik, R. Eke, The 54kWp Grid Connected Rooftop Photovoltaic System Installation at Mugla University (TURKEY), 7th Arab Conference on Solar Energy & Regional World Renewable Energy Congress, 19-22 Şubat 2001, United Arab Emirates.

2000

1. R. Eke, Ş. Oktik, 54kWp Gücünde Şebeke Bağlantılı PV Güç Sisteminin Modellenmesi, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım 2000, İstanbul.

2. A. Bekmezci, S. Oktik, Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallernn Bacalarından Çıkan Gaz ve Partiküllern Dağılımın Modellenmesi, III.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15-17 Kasım 2000 Istanbul.

3. H.Bayhan, S.Kavasoğlu, S.Oktik, p-Cu(In,Ga)Se2/n-CdS Heteroeklem Güneş Plinin Elektriksel Karakterizasyonu, 19.Fizik Kongresi, Elazığ 26-29 Eylül 2000

4. R. Eke ,Ş. Oktik, F. B. Alaçakır, 4kWp Gücünde Şebekeye Bağlı PV Güç Sisteminin Performansının Simülasyon Sonuçlarıyla Karşılaştırılması, TFD2000, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 26-29 Eylül 2000, Elazığ.

5. S.Oktik, Fotovoltaik Güneş Pilleri ve Güç Sistemleri  Dünü, Bugünü ve Yarını, Çorum  Çevre Dergisi,2000,

6. S.Oktik, M.E.Ozsan, 17.-Analysis of the Second Junction at the Back Contacat of CdS/ CdTe Solar Cells, E-MRS-ICEM 2000, Strasbourg May 30-June, 2000

7. R. Eke, Ş. Oktik, Güneş-Elektrik Dönüşümleri ve PV Güç Sistemleri, Enerji Kaynakları Sempozyumu, 15-17 Nisan 2000, Çanakkale.

1999

1. R. Eke, Ş. Oktik, Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Kayıpların Modellenmesi, Güneş Günü99, Kayseri.

 

 

Bağlantılar
Yukarı Çık