Uygulamalar

PVPS Sistemler

MÜTEK AR&GE Fotovoltaik Test Merkezinde Ülkemizde ve özellikle Güney Ege Bölgesinde farklı güneş gözelerinden oluşan PVPS sistemlerinin performans, maliyet, verimlilik ve kararlılık çalışmaları, meteorolojik ve modülün bütün elektriksel parametrelerinin korelasyonu ile yapılmaktadır. Bu amaçla tek kristal silisyum, çok kristal silisyum, ince film amorf silisyum ve CdTe ince film  teknolojileriyle üretilmiş güneş gözelerine dayalı modüllerden oluşan her biri 2,5 kWp şebekeye bağlı sistemler 2001 yılından bu yana incelenmektedir.

 

PVPS uygulamalarda önemi artan “Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemler” (Building Integrated Photovoltaic Systems, BIPV) için Ülkemizdeki ilk uygulama aynı DPT projesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde bulunan öğrenci kafeterya çatısının 215 m2 büyüklüğündeki güney cephesinde 2003 yılında devreye alınmıştır.  25,6 kWp kurulu güce sahip şebeke bağlantılı BIPV sistemi yıllık ortalama 35.000 kW-saat civarında elektrik enerjisi üretmektedir. Sistemin tüm performans parametreleri ölçülerek analiz edilmektedir.

 

Üniversitemizin girişinde bulunan havuzlarda kullanılan 9kW büyüklüğünde su pompalarının beslenmesi, 15kWp güce sahip PVPS ile desteklenen hibrit bir güç sistemiyle sağlanmaktadır. Mevcut haliyle 2 saat otonom süresine sahip olan hibrit sistem bu tür uygulamaların performans analizleri için kullanılmaktadır.

 

Türkiye’deki binaya entegre şebeke bağlantılı en büyük PV sistem uygulaması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlük Binası’nda cephe kaplaması olarak gerçekleştirilmiştir. Amorf silisyum tek-eklemli ve üç-eklemli ince film modüllerden oluşan PV sistemi 40 kWp kurulu güce sahiptir. 7 Mayıs 2008 de açılışı yapılan bu sistemin yılda 48000 kW-saat elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Bu uygulamada tek-eklem ve üç-eklem amorf silisyumun kW-saat/kWp performans karşılaştırılması ve kararlılık testleri yapılmaktadır.

 

Güneş gözelerinin çevresel aydınlatma birimlerinde LED ile birlikte kullanılmasının ilk örnekleri olarak toplam 4 kWp güce sahip 80 bağımsız aydınlatma birimi 2002 yılının başından beri üniversitemizi aydınlatmaktadır. LED teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 75 W gücünde “power LED” kullanan aydınlatma birimleri de üniversitemizde denenmeye başlamıştır.

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinin çeşitli noktalarında ve orman içerisinde bulunan  su depolarının güvenliği için kullanılan aydınlatma birimleri yanında sistemin filtreleme ünitesi de PVPS ile beslenmektedir.

 

Tüm sistemin, alt sistemlerin ve modüllerin performans parametreleri ayrıntılı olarak izlenip kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler Üniversite içi paylaşıma açık olup yakın gelecekte ulusal ve uluslar arası paylaşıma açılacaktır. 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi güneş gözeleri ve PVPS araştırmalarının geniş bir aralıkta yapıldığı ve çeşitli uygulamalarının bir arada bulunduğu Türkiye’deki en büyük “Fotovoltaik Uygulama Alanı” konumuna gelmiştir.

Güneş Arabası


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Ar-Ge Merkezi ülkemizde her yıl güneş enerjisinin ve uygulamalarının toplumda daha iyi tanıtılması için TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisince düzenlenen Formula G yarışlarına katılım amacıyla 2006 yılında bir proje ile Gökova – 1 adında bir güneş arabası imalatını gerçekleştirmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin, merkez araştırmacıları desteğinde gerçekleştirdiği projede toplamda yaklaşık 1000 Wp gücünde tek kristal esnek film silisyum modüller kullanılmıştır. Modüller merkezimiz teknik ekibi tarafından birleştirilerek araba üzerine montajı yapılmıştır. Modüllerden elde edilen enerjiyle maksimum güç noktası izleyici bir devre yardımıyla toplam 2000 W gücündeki akülerin şarjı gerçekleştirilmiştir. Akülerde depolan ve güneşten sağlanan enerji ile arabanın hareketi sağlanmış ve katıldığı yarışlardan 2007 ANOK kupasında derece almıştır.

 

Kereste Kurutma Fırınıı

Güney Ege, Muğla İklim Koşullarında Güneş Enerjisi Kondenzasyonu Sistemiyle Çalışan Otomatik Kontrollü Kereste Kurutma Tesisinin Tasarımı, Kurulumu ve Kurutma Ekonomisinin Araştırılması isimli bir DPT projesi kapsamında 40 m3 iç hacme sahip, 40 m2 havalı güneş kollektörü yüzeyli yıllık 300 m3 kereste kurutabilme kapasitesine sahip bir kereste kurutma tesisi kurulmuştur. Bu projede, ısı pompası yardımıyla fırın kazançlarını artırılması ve katı atık yakıt takviyesi ile kış aylarında da kurutma yaparak malzeme deformasyonlarının en aza indirilmesi, çakıl deposu kullanılarak enerji kullanım etkinliğinin artırılması amaçlanmış olup teçhizatın montajı tamamlanmış ve deneysel verilerin alınmasına başlanmıştır.

Bağlantılar
Yukarı Çık