Tanıtım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MÜTEK Ar&Ge) 12 Nisan 1996 yılında kurulmuştur.

MÜTEK Ar&Ge’nin amacı temiz ve sürdürebilir enerji kaynaklarının çevreye ve topluma katkılarının en üst düzeye çıkarılması için uluslararası düzeyde araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmaları yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda MÜTEK Ar&Ge temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgi temel bilimler, teknolojik geliştirmeler, ekonomik, çevresel ve toplumsal konularda disiplinler arası çalışmaları uygulamakta ve teşvik etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası ortaklıklarla temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının, enerji talebinin göz ardı edilemeyecek bir paya sahip olmasının önündeki problemlerinin belirlenip, onlara çözüm üretilmesi yönündeki çabaları ile MÜTEK Ar&Ge ülkemizin bu alanda önde gelen ve öncülük eden araştırma ve teknolojik geliştirme merkezi haline gelmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Programlarının “Bitirme Çalışmaları” ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla aktif yer alan MÜTEK Ar&Ge temiz ve sürdürebilir enerjiler alanında insan kaynaklarımızın nicel ve nitel olarak güçlenmesini hedefleri arasına koymuştur.  Ayrıca uygulamalarda gerek duyulan teknik destek için eleman yetiştirmek amacı ile “önlisans” düzeyinde iki yıllık bir programın Meslek Yüksekokullarımız için tasarlamaktadır.


MÜTEK Ar&Ge çalışma alanları arasında öne çıkmış olan güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik olaya bağlı inorganik ve organik malzemeler ve bu malzemeler kullanılarak üretilen güneş gözeleri yanında farklı gözelere dayalı fotovoltaik güç sistemleri ile ilgili araştırma ve teknolojik geliştirme alt yapısı ve bu konuya odaklanmış araştırma kadrosu nitel ve nicel olarak hızla büyümektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Yerleşkesindeki PVPS sistemlerinin 2008 yılında ürettiği elektrik enerjisi, tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 4’ünü karşılamaktadır.


MÜTEK AR&GE yaptığı çalışmalar nedeniyle EuroSolar Türkiye (Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Birliği Türkiye Bölümü) tarafından 2008 yılında ödüllendirilmiştir.

 

MÜTEK AR&GE merkezi aynı zamanda ülkemizdeki PV alanındaki teknolojilerin gelişimi için etkin plan ve programların belirlenmesini amaçlayan ulusal PV teknoloji platformunun kurucu üyelerindendir.

MÜTEK AR&GE insan kaynakları ve teknik altyapıda ulaştığı yetkinlikle; fotovoltaik güç sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin bileşenleri olan göze, modül ve invertörlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili konularda danışmanlık yanında bu malzemelerin kısa ve uzun süreli testlerinin yapılması alanında da hizmetler vermektedir.

 

 

Bağlantılar
Yukarı Çık